Hệ thống nhận diện thương hiệu
Bean Mart

Tầm nhìn

Đến năm 2026, BeanMart trở thành thương hiệu cung cấp thực phẩm sạch với chuỗi 9 cửa hàng tại Đà Nẵng và 1 nông trại trồng các loại rau củ ngắn ngày, phục vụ cho những người nội trợ hiện đại, đảm đang cũng như hệ thống các trường học, doanh nghiệp. BeanMart cũng cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm cho quý khách tại BeanFarm.

Sứ mệnh

Bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và gia đình của họ.

Slogan

Hiểu khẩu vị, vì sức khỏe