Hệ thống nhận diện thương hiệu
InnEdu

Tầm nhìn

100 Master Trainer – 1000 Trainer CHÍNH TRỰC – SÁNG TẠO – CHIA SẺ cùng nhau lan tỏa sức mạnh của giáo dục đến cộng đồng

Sứ mệnh

Biến tri thức thành nền tảng thúc đẩy cá nhân, đồng hành cùng các Trainer xây dựng xã hội tích cực

Slogan

Giáo dục chính trực vì xã hội tích cực