Hệ thống nhận diện thương hiệu
Waygo

Tầm nhìn

Doanh nghiệp tiên phong trong giải pháp công nghệ và năng lượng mới

Sứ mệnh

Cung cấp công nghệ thông minh, các công nghệ tiên phong giúp các ngành công nghiệp: giảm chi phí vận hành, giảm chi phí sản xuất – tối ưu hiệu quả năng lượng – phát triển xanh và bền vững.

Slogan

Tiên phong công nghệ, hiệu quả tối ưu