Thiết kế Mascot
(linh vật thương hiệu BBE)

Tầm nhìn

Kết nối và lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm tạo dựng một cộng đồng sống tích cực, ý nghĩa, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Sứ mệnh

BBE tạo ra môi trường chủ động, tích cực, hiệu quả để giúp các thành viên tăng cường năng lực tư duy, năng lực hành động, thành thạo các kỹ năng chuyên nghiệp. Từ đó chuyển hóa sinh viên thành nguồn tài nguyên quý giá đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước.

Slogan

Tổ chức tạo ra nguồn nhân sự chất lượng cao cho một Việt Nam hùng mạnh