Thiết kế Mascot
(linh vật thương hiệu Vàng Nâu)

Tầm nhìn

1 đam mê, 10 năm cho 100.000 khoảnh khắc đáng nhớ

Sứ mệnh

Chuyển sự yêu thương thành từng khoảnh khắc đáng nhớ qua những chiếc bánh ngon

Slogan

Thưởng thức niềm vui