Thiết kế Mascot
(linh vật thương hiệu Webe Coffee)

Tầm nhìn

Không gian kết nối nhịp sống trẻ

Sứ mệnh

Truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Slogan

Trạm sạc sức trẻ