uForce Agency

làm việc cùng
Hệ thống trường liên cấp Việt Nhật

Tái thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

VJIS_card_visit
Bối cảnh

VJIS xuất phát điểm là Trường mầm non Việt Nhật. Trường được xây dựng bởi tâm huyết cùng tình yêu thương của founder dành cho thế hệ trẻ, với mong muốn đem hệ thống giáo dục tiên tiến của Nhật Bản về tại Việt Nam.

Tuy nhiên sau thời gian hoạt động, VJIS nhận thấy rằng logo hiện tại đã cũ và dính những rủi ro về bản quyền. Hệ thống nhận diện thương hiệu hiện tại không đồng nhất, và cũng không phù hợp với tầm nhìn phát triển.

Tiếp cận dự án

Hệ thống nhận diện thương hiệu của VJIS lấy hình ảnh đại diện con hạc đầu đỏ (hình ảnh đại diện cho giáo dục Nhật Bản) kết hợp cùng màu đỏ (màu sắc chủ đạo của thương hiệu) để thể hiện tầm nhìn “Trở thành hệ sinh thái giáo dục, nơi mà tất cả học sinh được khai phóng tiềm năng để trở thành những con người nhân văn, đạo đức, tự tin và tài giỏi”

Khối lượng công việc

uForce tiếp cận với VJIS với 3 mục tiêu:

  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới
  • Thay đổi và bổ sung màu sắc vào hệ thống nhận diện thương hiệu đã có
  • Thiết kế ấn phẩm cho 4 cấp học liên cấp
Lĩnh vực

Giáo dục

Bắt đầu dự án cùng chúng tôi

    Dịch vụ mà anh/chị cần tư vấn