uForce đồng hành cùng doanh nghiệp với
3 nhóm dịch vụ

du-an-innedu

1. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Xây dựng thương hiệu cơ bản

Dành cho các doanh nghiệp mới quy mô nhỏ, đang muốn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cơ bản nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp

Chuẩn hóa thương hiệu

Dành cho các doanh nghiệp hoạt động một thời gian, đã có logo nhưng cần hệ thống lại thành quy chuẩn và xây dựng chiến lược thương hiệu

Làm mới thương hiệu

Dành cho doanh nghiệp đang cần tái định vị, chuẩn bị cho chiến lược mới

2. CHIẾN LƯỢC MARKETING

Chiến lược Marketing tổng thể

Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược Marketing, đưa ra một kế hoạch tổng thể nhằm dẫn dắt các hoạt động thực thi Marketing

Chiến lược Digital Marketing

Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược Digital Marketing, đưa ra một kế hoạch tổng thể nhằm dẫn dắt các hoạt động thực thi Marketing

3. THỰC THI

Truyền thông thương hiệu

Thực thi các hoạt động truyền thông thương hiệu (Brand Communication) bên ngoài

Thiết kế bao bì

Xây dựng phương án thiết kế bao bì sản phẩm phù hợp với nhận diện thương hiệu

Thiết kế Mascot thương hiệu

Xây dựng phương án thiết kế Mascot – Nhân vật thương hiệu phục vụ hoạt động truyền thông và tạo sự khác biệt cho thương hiệu

Xây phòng Marketing Inhouse

Với kiến thức và chuyên môn về Marketing – Quản trị doanh nghiệp, uForce sẽ đồng hành cùng doanh chủ lên kế hoạch tuyển dụng – đào tạo để xây dựng đội ngũ nhân sự Marketing Inhouse

Phòng Marketing thuê ngoài

Thực thi các hoạt động Marketing (cơ bản, digital, đa kênh) cho doanh nghiệp