Chúng tôi là …

Sứ mệnh

Để Branding và Marketing là bệ phóng giúp doanh nghiệp bạn phát triển

Tầm nhìn

Để Branding và Marketing là bệ phóng giúp doanh nghiệp bạn phát triển

Giá trị cốt lõi

Integrity

Chính trực định nghĩa là “Khả năng bạn làm đúng cho dù không có ai quan sát bạn”

Visionary

uForce xây dựng kiến trúc sản phẩm có tầm nhìn nhằm đạt được sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Proactive

uForce luôn đề cao tính chủ động trong các hoạt động thực thi thương hiệu, truyền thông doanh nghiệp.

Effective

Tính hiệu quả thể hiện với chất lượng chiến dịch tốt, thời gian thực thi nhanh, giảm thiểu chi phí rủi ro và nhân lực.

Positivity

uForce hướng tới quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi qua kết quả tốt đẹp, con người tử tế và giải pháp tích cực.

Đội ngũ chuyên gia

Mr. Ho Manh Hung

Mr. Ho Manh Hung

CEO/ Founder

Mr. Tran Anh Tuan

Mr. Tran Anh Tuan

Chuyên gia tư vấn